Образци и нормативна база

Образци на документи

Молба за връщане на задатък

Молба за връщане на надвнесени суми

Молба за издаване на удостоверение за присъединяване при друго ЧСИ

Молба за образуване на дело за въвод

Молба за образуване на дело по изп. лист

Молба за образуване на дело по обезпечение

Молба за превод на суми

Молба за прекратяване на ИД - плащане на взискателя

Молба за прекратяване на ИД

Молба за продължаване действията при друг ЧСИ

Молба за разсрочване по чл. 454 от ГПК

Наддавателно предложение за участие в публична продан

Молба за конституиране на поръчител като взискател

Съдебна практика

Решение №102 / 22.03.2013 г. на Окръжен съд – гр. Стара загора

Решение №13 / 18.01.2013 г. на Окръжен съд – гр. Стара загора

Закони и наредби

Закон за частните съдебни изпълнители

Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители

Етичен кодекс на частните съдебни изпълнители